مجله طب اورژانس ایران

مجله طب اورژانس ایران، نشریه رسمی دپارتمان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد. اين نشريه در قالب فصلنامه، به زبان فارسي و منتشر کننده مقالات مرتبط با حوزه طب اورژانس از قبیل: مراقبت های بحرانی، طب بلایا، تروما، بیماری های محیطی، سم شناسی و پزشکی قانونی، اورژانس اطفال، اورژانس پیش بیمارستانی، پرستاری اورژانس، اخلاق و سیاست گذاری حوزه سلامت و سایر موضوعات مرتبط می باشد.


مجله طب اورژانس ایران

دوره 5 (شماره پیوسته) سال 97-1396

Hasan Barzegari , Mohammad Reza Maleki Verki , Seyed Masoud seyedian , Mohammad Reza Ghani Kakhaki
(صفحات: e1) PDF HTML
Behnam Mansouri , Farhad Assarzadegan , Omid Hesami
(صفحات: e4) پی دی اف
Hamidreza Aghababaeian , Ladan Araghi Ahvazi
(صفحات: e12) پی دی اف
Mehrdad Esmailian , Saeid Haghighi , Alireza Aboutalebi , Mohammad Zare’
(صفحات: e13) پی دی اف
Hadi Hassankhani , Amin Soheili , Samad Shams Vahdati
(صفحات: e16) PDF HTML
Abbas Dadashzadeh , Azad Rahmani , Hadi Hasankhani , Safa Elmi
(صفحات: e2) PDF HTML
Hedayat Lalehgani , Salman Yadollahi , Yousef Fadaee , Farshad Ansari , Mousa Karimifard
(صفحات: e3) PDF HTML
Mehdi Momeni , Farzaneh Shirani , Maryam Lachini , Elnaz Vahidi , Morteza Saeedi , Ehsan Karimialavijeh
(صفحات: e5) PDF HTML
Anita Sabzghabaei , Majid Shojaei , Abolfazl Hosseinzadeh
(صفحات: e6) PDF HTML
Mojtaba Sanji Rafsanjani , Hossein Dinpanah , Afsaneh Esmaeili Ranjbar , Mohammad Rostami Shahrebabaki
(صفحات: e7) PDF HTML
Alireza Zeraatchi , Bahram Rostami , Abbas Rostami
(صفحات: e8) PDF HTML
Sara Emamgholipour , Ebrahim Jaafaripooyan , Marita Mohammadshahi , Esmaeil Mohammadi Yazani
(صفحات: e9) PDF HTML
Samira Vaziri , Fatemeh Mohammadi , Reza Mosaddegh , Gholamreza Masoumi , Amir Noyani , Azar Bahadormanesh
(صفحات: e10) PDF HTML
Seyyed Mahdi Zia Ziabari , Vahid Monsef Kasmaei , Seyed Hashem Pourshafiei , Sepideh Saadatmand
(صفحات: e11) PDF HTML
Mostafa Alavi Moghaddam , Babak Valedjan Navabpour , Neda Tamanna
(صفحات: e14) PDF HTML
Farhad Masdari , Seyed-Hossein Hosseini , Hamidreza Khankeh , Reza Habibi-Saravi
(صفحات: e15) PDF HTML
هاشم رحمتی , معصومه رامبد , مسلم زارع , محمدجواد مرادیان
(صفحات: e18) PDF HTML
سلمان یداللهی
(صفحات: e20) PDF HTML
آرش فروزان , کامبیز معصومی , حسن برزگری , حسن معتمد , محمد کریمی
(صفحات: e22) PDF HTML
Fateme Mohammadi , Gholamreza Masoumi , Samira Vaziri , Mehdi Rezai , Reza Mosaddegh
(صفحات: e17) PDF HTML

بیشترین بازدید

بیشترین استناد