مجله فقه پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور به نشانی: (http://journalportal.research.ac.ir/)، وابسته به مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است که به‌منظور گسترش و نشر مقالات در حوزه‌­های فقهی، حقوقی مرتبط با علوم پزشکی محققان داخلی و خارجی، به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی، به صورت دو فصلنامه (شش ماهه)، الکترونيکی و به زبان فارسی و چکيده انگليسی و عربی با دسترسی آزاد (open access) منتشر می‌شود.

فقه پزشکی دانشی بین‌رشته‌ای و دامنه آن شامل تمام مسائل فقهی مرتبط با حوزه‌های سلامت، پژوهش، گروه‌های حرفه‌ای پزشکی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی است. مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی، از يک سو شامل مطالعاتی میان رشته‌ای می‌باشد که برای دست‌يابی به نتايجی واقعی و مفید، نیازمند بهره‌گیری از دانش‌های مختلفی همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشکی هستند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتی تطبیقی‌اند، زیرا عنوان فقه ناظر به دانشی است که گستره آن دست کم دربرگیرنده چهار دستگاه فقهی در میان اهل سنت (فقه حنفی، فقه حنبلی، فقه مالکی، فقه شافعی) و دستگاه فقهی شیعه (فقه امامیه) است. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در این زمینه‌ها را جهت بررسي و انتشار از طریق سامانه مجله به آدرس http://journals.sbmu.ac.ir/mf  ارسال کنند.