مجله علمی  پژوهشی فقه پزشکی

صاحب امتیاز: گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

مدیر مسؤول: دکتر سیدمصطفی محقق داماد

سردبیر: دکتر سعید نظری توکلی

دبیر علمی: دکتر محمود عباسی

مدیر اجرایی: دکتر سهیلا رستمی

ویراستار علمی ادبی: دکتر سهیلا رستمی

 

هیأت تحریریه:

دکتر علیرضا زالی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آیت الله محمد امامی کاشانی، دانشگاه مطهری

آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد، فرهنگستان علوم

حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالعلی توجهی، دانشگاه شاهد

حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا رضانیامعلم، پژوهشگاه رویان

دکتر ابراهیم موسی، دانشگاه ویرجینیا ؛ دکتر لادن عباسیان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر جلیل قنواتی، دانشگاه تهران(پردیس قم)؛ پروفسور عبدالعزیز ساشادینا، دانشگاه ویرجینیا

دکتر ایرج فاضل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترمحمود عباسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر باقر لاریجانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترمرضیه وحید دستجردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر مهرزاد کیانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد تقی رفیعی، دانشگاه تهران(پردیس قم)؛ دکتر مصطفی الموسوی، دانشگاه کویت

دکتر ابوالفضل محسن، دانشگاه ویرجینیا، دکتر سید حسین صفایی، دانشگاه تهران

دکتر محمد روشن، دانشگاه شهید بهشتی؛ آیت الله سید محمد بجنوردی، دانشگاه تربیت معلم

حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ابوالقاسمی، سازمان سمت

دکتر علی اصغر یزدانی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید طه مرقاتی، دانشگاه تهران

دکتر سید عباس سادات حسینی، دانشگاه شهید صدوقی یزد؛ دکتر علی اکبر ولایتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سعید نظری توکلی، دانشگاه تهران

 

 

پایگاههای اطلاعاتی که این فصلنامه در آن نمایه می شود:

www.indexcopernicus.com

www.ISC.gov.ir

www.SID.ir

Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region

شماره ثبت: 325/124

شماره شاپا : 8620-2008       تاریخ : 28/01/86

 

نشانی: خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، بن بست شمس، پلاک 8

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

تلفن: 88781036     دورنگار: 88778519

www.elm.sbmu.ac.ir

Email: feghh@sbmu.ac.ir

Journals.sbmu.ac.ir/mf

مجلۀ فقه پزشکی به نشانی: (http://journalportal.research.ac.ir/)، وابسته به مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ مجله­ای میان رشته ­ای با دسترسی آزاد (open access) است که با تصویب کمیسیون نشریات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۳/۲/۱۳۹۰ حائز رتبۀ علمی پژوهشی است. این مجله بر اساس رأی نهمین جلسۀ شورای راهبردی ISC مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ دارای ضریب تآثیر (IF) می­باشد. مجله فقه پزشکی به صورت سالیانه و الکترونيکی منتشر می‌شود.

فقه پزشکی دانشی بین‌رشته‌ای است که تمام مسائل فقهی مرتبط با حوزه‌های پیشگیری، درمان، سلامت و پژوهش‌های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی را دربرمی‌گیرد. مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی، از يک سو شامل مطالعاتی میان رشته‌ای است که برای دست‌يابی به نتايجی واقعی و مفید، نیازمند بهره‌گیری از دانش‌های مختلفی همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشکی هستند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتی تطبیقی‌ است، زیرا عنوان فقه ناظر به دانشی است که گستره آن دست کم دربرگیرنده چهار دستگاه فقهی در میان اهل سنت (فقه حنفی، فقه حنبلی، فقه مالکی، فقه شافعی) و دستگاه فقهی شیعه (فقه امامیه) است. نویسندگان محترم می‌توانند مقالات مرتبط با حوزه فقه پزشکی خود را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی جهت بررسي و انتشار از طریق سامانه مجله به آدرس http://journals.sbmu.ac.ir/mf ارسال کنند.