تهران- خیابان ولیعصر- روبر,ی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه فقه پزشکی

 

 ساعات

-


تماس با سردبیر

دکتر سعید نظری توکلی- سردبیر مجله

تماس با پشتیبانی

دبیرخانه مجله