تهران- خیابان ولیعصر- روبر,ی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه فقه پزشکی
شماره تلفن جهت تماس با دبیرخانه مجله فقه پزشکی : لطفا فقط بین ساعات 10 تا 12 صبح روزهای یکشنبه و سه شنبه با سرکار خانم دکتر نیک عمل (مدیریت اجرایی مجله ) تماس حاصل فرمایید .09020035068


تماس با سردبیر

دکتر سعید نظری توکلی- سردبیر مجله

تماس با پشتیبانی

دبیرخانه مجله