تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (19) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, انیس اشرف گنجوی, علیرضا امان اللهی, الهام بزمی, سجاد رحیمی, و . . .
10

دیده شده

PDF

چکیده

مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت

سخنان آغازین مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه‌ای درباره COVID-19

10 آوریل 2020

در سطح جهان، در حال حاضر نزدیک به 5/1 میلیون مورد تائید شده و بیش از 92 هزار مرگ در اثر ابتلا به COVID-19 به سازمان جهانی بهداشت گزارش ‌شده است. در هفته گذشته، ما شاهد روند تدریجی کاهش در برخی از کشورهای اروپایی که سخت درگیر بودند، مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بودیم. من خوشحال شدم که دوستم بوریس جانسون دیگر در بخش مراقبت­های ویژه نیست. بهترین آرزوها را نه‌تنها برای بوریس بلکه برای تمام کسانی که با این مشکل مواجه هستند دارم. در همین زمان، ما شاهد شتاب ابتلا نگران‌کننده‌ای در کشورهای دیگر بودیم. در آفریقا، ما شاهد گسترش ویروس در مناطق روستایی هستیم. اکنون شاهد خوشه­هایی از موارد بیماری و شیوع در بیش از 16 کشور جهان هستیم.


مراجع

https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide

.https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov

The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports - World Health Organization (WHO)Data sources: WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY

لینک اینترنت:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

مصاحبه‌های خبری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل دسترسی در سایت مبدأ به آدرس: behdasht.gov.ir

ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection, March 11, 2020. https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection

Balakrishnan, Sravanthi Reddy, Ali Gholamrezanezhad. Coronavirus Outbreak, is Radiology Ready? Mass Casualty Incident Planning Lee Myers, Sudheer PII: S1546-1440(20)30304-5 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.03. Journal of the American College of Radiology

.Meng L, Hua F, and Bian Z. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine. Journal of Dental Research: 2020; DOI: 10.1177/0022034520914246.

Manas Dave, Noha Seoudi, Paul Coulthard. Urgent dental care for patients during the COVID-19 pandemic. The Lancet Published: April 3, 2020. DOI: https: // doi. Org / 10. 1016 /S0140-6736(20)30806-0

.De Chang, Huiwen Xu, Andre Rebaza, Lokesh Sharma, Charles S Dela Cruz. Protecting health-care workers from subclinical coronavirus infection. The Lancet Respiratory Medicine, Vol. 8, No. 3, e13. Published: February 13, 2020

Daniel J. Kim, Tomislav Jelic, Michael Y. Woo, Claire Heslop, Paul Olszynski . Just the Facts: Recommendations on Point of Care Ultrasound Use and Machine Infection Control During the COVID-19 Pandemic. Journal: Canadian Journal of Emergency Medicine/ Published online by Cambridge University Press: 09 April 2020, pp. 1-7

https://corona.ir

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html

Shaoqing Lei, Fang Jiang, Wating Su. Clinical characteristics and outcomes of patients undergoing surgeries during the incubation period of COVID-19 infection. 2020. EClinicalMedicine.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30215

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر