تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (14) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, زهرا جعفری, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, سحر ستوده, زهرا صداقت, و . . .
82

دیده شده

PDF

چکیده

پنج قدم برای عقب راندن کرونا ویروس

سازمان جهانی بهداشت و فیفا برای تجهیز جامعه فوتبال برای مقابله با COVID-19 اقدام مشترکی را آغاز کردند

ژنو، 23 مارس 2020

فیفا، هیئت مدیره بین المللی فوتبال و سازمان بهداشت جهانی (WHO) با راه اندازی یک برنامه آگاهی بخش جدید به رهبری فوتبالیست های مشهور جهان، برای مبارزه با COVID-19 از همه مردم در سراسر جهان خواسته است تا پنج مرحله مهم را برای جلوگیری از شیوع بیماری را دنبال کنند.

کمپین "ارسال پیام برای عقب راندن کروناویروس" پنج گام مهم را برای افرادی که به دنبال حفظ سلامتی خود در راستای توصیه های سازمان جهانی بهداشت ( شستن دستها، آداب سرفه، عدم لمس صورت، رعایت فاصله جسمی و ماندن در خانه ) هستند را ارتقاء و بهبود می بخشد.

مراجع

https://www.who.int/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf

The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports - World Health Organization (WHO)

https://www.unicef.org/iran/5.

Wang G, Zhang Y, Zhao J, Zhang J, Jiang F. Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet. 2020.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ، معاونت بهداشت ، دستورالعمل های پیشگیری و کنترل ویروس کرونا ، راهنماي کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 ( کرونا ویروس ) در کشتارگاه ها ( دام و طیور ) ، اسفند 1398 ، نسخه اول

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ، معاونت بهداشت ، دستورالعمل های پیشگیری و کنترل ویروس کرونا ، راهنماي کنترل محیطی در واحدهاي عرضه گوشت و مرغ ، اسفند 1398 ، نسخه اول

https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-risk-of-reinfection-2020-2

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/28/national/coronavirus-reinfection/#.Xl9p8kqhWM8

https://globalnews.ca/news/6623287/coronavirus-multiple-infections/

ttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html

WHO. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 28 Feb 2020

Puja Mehta, Daniel F McAuley, Michael Brown, Emilie Sanchez, Rachel S Tattersall, COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet. March 13, 2020
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30174

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر