دوره 3, شماره 10 (1392)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1392

Issue XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله پژوهشی

الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی) PDF XML
مریم مصباحی, عباس عباس‌زاده 11-34
بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای توسط پرستاران در بیمارستان‌های علوم پزشکی جهرم در سال 1392 PDF XML
فریده معارفی, طاهره اشک‌تراب, عباس عباس‌زاده, حمید علوی مجد 35-57
بررسی وضعیت ارزش های اخلاقی در بیمارستان: یک مطالعه پیمایشی در بیمارستان های آموزشی ـ درمانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ PDF XML
رحیم خدایاری زرنق, محمود عباسی, جلال عربلو, خورشید مبصری, سوگند تورانی, انور اسماعيلي 93-115
جایگاه روابط خویشاوندی و صلة رحم در تعاملات خانوادگی روزمره: مطالعه شهروندان تهرانی PDF XML
سید مجتبی رضوی طوسی 117-162

مقاله مروری

كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن PDF XML
حسين خاكپور, ولي‌الله حسومي, مهرناز گلي, اسماء ايرانمنش 59-92
اخلاق و حيوانات: رويكردها و نظريه‌ها PDF XML
محسن جاهد 163-190