دوره 3 شماره 3 (1395)

فصلنامه تخصصی دستگاه تنفس

مقالات مروری


فرمولاسیون گیاهی موثر بر درمان سرفه بر اساس یافته های طب سنتی

حسین مهدوی, ماندانا احمدی, زهره حدادی

فصلنامه نفس, دوره 3 شماره 3 (1395), 5 آذر 2016,

عناب به دلیل خواص موسیلاژی برای گلودرد در طب سنتی استفاده می شود و از آن جایی که حاوی ویتامین های A، C وپتاسیم زیادی می باشد موجب تقویت سیستم ایمنی و جلوگيري از عفونت می شود، بنابراین در جلوگیری از سرماخوردگی و سرفه کمک می کند. ميوه عناب حاوي مواد فعالي است كه راديكالهاي آزاد را برداشت مي كند و به همين دليل به عنوان آنتي اكسيدان محسوب مي شود. درطب سنتی نیزعناب به عنوان برطرف كننده سرفه و گرفتگي صدا توصيه شده و آن را جهت برطرف كردن گرفتگي صدا و رفع تشنگي مفيد دانسته اند. عدس منبع غنی از ساپونین ها می باشد. ساپونین ها خلط آور هستند و به عنوان ضدسرفه استفاده می شوند. طبق تحقیقات صورت گرفته کاسنی وگشنیز برای تب وسرماخوردگی  مفید می باشند.

مقالات پژوهشی اصلی


تفاوت نگرش و آگاهی بیماران با خانواده ایشان، در خصوص سرطان و مراحل انتهایی آن

حنیفه میر طاووسی مهیاری, جواد توکلی بزاز, عدنان خسروی, زهرا اصفهانی منفرد

فصلنامه نفس, دوره 3 شماره 3 (1395), 5 آذر 2016,

نگرش بیماران مبتلا به سرطان و خانواده­های ایشان از نظر دانستن حقیقت، به ویژه در زمان پیشرفت بیماری، متفاوت است. بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان در ایران از بیماری خود مطلع نیستند. گاهی به خواست بستگان بیمار حقایق از خود بیمار پنهان نگه داشته می­شود. هدف این مطالعه بررسی تفاوت نگرش و آگاهی بیماران ایرانی و خانواده‌های ایشان در خصوص افشای حقیقت مراحل انتهایی بیماری، فرد آگاهی دهنده و زمان مناسب آن بود. این مطالعه به روش آینده‌نگر­- مشاهده­ای در پژوهشکده سل و بیماری­های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد. پرسشنامه­ای شامل اطلاعات دموگرافیک و بالینی به 104 شرکت کننده داده شد (70 بیمار و 34 نفر بستگان بیمار). تمامی همراهان بیمار و حدود 82% بیماران از بیماری آگاه بودند. نگرش بیماران با خانواده‌ها در خصوص افشای حقیقت متفاوت بود. بیماران مبتلا به سرطان بیشتر از اعضای خانواده ایشان عقیده داشتند که بیمار باید درمراحل انتهایی بیماری از حقیقت مطلع گردد (5/98% در مقابل 9/5%، 0001/0=P). همچنین، تمامی بیماران تمایل داشتند اطلاعات در خصوص مراحل انتهایی بیماری را از زبان پزشک معالج خود و بلافاصله بشنوند ولی بیشتر خانواده‌ها (9/52%) موافق بودند که در صورت بدتر شدن بیماری، حقیقت باید از طریق خانواده و به تدریج به بیماران گفته شود (0001/0=P value). آنالیز لجستیک اطلاعات هر دو گروه بیماران و خانواده­های ایشان نشان می­دهد که تفاوتی در نگرش دو گروه با توجه به جنسیت، سن و سطح تحصیلات وجود نداشته است. مطالعه ما نشان می‌دهد که نگرش بیماران ایرانی مبتلا به سرطان با خانواده ایشان در خصوص حقیقت‌گویی متفاوت است. پزشکان با فهم این موضوع باید توجه بیشتری به مهارت‌های افشای حقیقت تشخیص سرطان داشته باشند. 

بررسی ارتباط بازگشت به کار و کیفیت زندگی در بیماران بعد از پیوند قلب

بابک شریف کاشانی, سهیلا خداکریم, فرح نقاش زاده, شبنم اسلام پناه نوبری

فصلنامه نفس, دوره 3 شماره 3 (1395), 5 آذر 2016,

پیوند قلب یکی از مهمترین و حیاتی ترین انواع پیوند عضو در انسان محسوب می گردد و لذا شناخت نتایج درمانی به ویژه کیفیت زندگی و بازگشت به کار و نیز عوامل موثر بر آن اهمیت بسزایی دارد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بازگشت به کار و کیفیت زندگی در بیماران بعد از پیوند قلب انجام شده است.

در این مطالعه که به صورت مقطعی توصیفی انجام گردید، تعداد 87 مورد از بیماران تحت پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری، به صورت در دسترس انتخاب شدند و کیفیت زندگی آنها به وسیله پرسشنامه SF-36 بررسی گردید و ارتباط عوامل مختلف با آن ارزیابی شد.

نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان دادند که در افراد با بازگشت به كار در 9/97% (46نفر) موارد نمره كیفیت زندگی بالاتر از 50 از  كل امتیاز 100 و در 1/2% (1) نفر نمره كیفیت زندگی پایین‌تر یا مساوی50 از نمره كل 100 امتیاز بود. در افراد بدون بازگشت به كار در 40% (6 نفر) نمره كیفیت زندگی پایین‌تر یا مساوی 50 از نمره كل 100 و در 60% (9 نفر) نمره كیفیت زندگی بالاتراز 50  ازنمره كل 100 بود. بین بازگشت به كار بعد از پیوند و نمره كیفیت زندگی رابطه آماری معناداری وجود داشت (P=0.0001). در افراد با بازگشت به كار ،متوسط تعداد روزهای غیبت از كار در ماه بعد از پیوند 15/1±54/2 روز و متوسط تعداد روزهای غیبت از كار در ماه قبل از پیوند 59/5±34/12 روز بود. در افراد با  بازگشت به كار بعد از پیوند،  بین تعداد روزهای غیبت از كار در ماه و كیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود نداشت (P=0.323).

در مجموع بر اساس نتایج حاصله از این مطالعه چنین استنباط می شود که بازگشت به کار و کیفیت زندگی در بیماران در فاز بعد از پیوند قلب ارتباط آماری معناداری دارند و لذا فراهم آوردن شرایط بازگشت به کار ور ارتقای کیفیت زندگی بیماران تحت پیوند قلب توصیه می گردد.

ارتباط کیفیت خواب و سلامت روان با توجه به وضعیت دموگرافیک در 850 بيمار مبتلا به COPD

علیرضا اسلامی نژاد, میترا صفا, فاطمه قاسم بروجردی, فرزانه حاجی زاده, مریم پشم فروش

فصلنامه نفس, دوره 3 شماره 3 (1395), 5 آذر 2016,

بی­خوابی در بین افراد مبتلا به بیماری مزمن ریوی اختلالی شایع می­باشد و بیشتر بیماران از تأخیر شروع خواب، بیدار شدن­های متعدد در طول خواب و خواب­آلودگی در طول روز، که کیفیت زندگی آنها را پائین می­آورد، شکایت دارند. در این مطالعه مشکلات خواب و سلامت روان بیماران انسدادي مزمن ریوی (COPD) بستری در بیمارستان بررسی و ارتباط اين دو  با توجه به وضعیت دموگرافیک بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.

نمونه اين پژوهش شامل 850 بيمار COPD بستري در بيمارستان دكتر مسيح دانشوري در سال 1395-1394 بود. پرسشنامه­هاي اطلاعات دموگرافيك، كيفيت خواب پيتزبورگ و سلامت روان، که پایایی آن در همین پژوهش 73/0 برآورد شد، از بيماران اخذ و سپس اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و آزمون­هاي t مستقل، تحليل واريانس يك­راهه، تحليل واريانس دوراهه و همبستگي پيرسون به وسیله نرم افزار آماري SPSS-22 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

6/53 درصد پاسخ­دهندگان را زنان و 4/46 درصد را مردان تشکیل می­دهند. ميانگين سنی   5/16± 88/53 سال بوده است. 5/35% بیماران مبتلا به مشکلات خفیف خواب، 2/26% مبتلا به مشکلات متوسط خواب و 9/5% مبتلا به مشکلات شدید خواب بودند. از نظر وضعيت سلامت روان، 2/33% افراد دچار مشکلات خفیف، 7/25% دچار مشکلات متوسط و 7/4% دچار مشکلات شدید بودند. بین سنین مختلف تفاوت معناداری در زمینه اضطراب (P.V=0.01)  و ناتوانی در کنترل نگرانی (P.V= 0.05) مشاهده شد، اما بین سنین مختلف در زمینه افسردگی تفاوتی معنی­داری مشاهده نشد.  بین خواب مفید و اضطراب، اختلال خواب و اضطراب، نمره کل خواب و اضطراب، اختلال خواب و افسردگی، اختلال در عملکرد روزانه و افسردگی، همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. بیشترین شدت همبستگی بین نمره کل کیفیت خواب با نمره کل سلامت روان بود.

در بیماران مبتلا به COPD، نمرات اختلال خواب، اختلال عملکرد روزانه، اضطراب، افسردگی و سلامت روان بین زنان و مردان متفاوت بود. به طوری که زنان بیش از مردان دچار مشکلات خواب و سلامت روانی بودند. با توجه به نتايج فوق، توجه و بررسي سلامت روان و كيفيت خواب در بيماران COPD حائز اهميت فراوان است. در واقع مراقبت باليني و درمان همزمان جسم و روان يك ضرورت بنظر ميرسد.

بررسي ميزان توافق معاينات شكم به دو روش تله مديسين و بر بالين بيماران

لیدا فدایی‌زاده, الهام شجره, بهروز فرزانگان, غلامرضا حیدری

فصلنامه نفس, دوره 3 شماره 3 (1395), 5 آذر 2016,

در كشور ايران مناطق محروم و دور افتاده متعدد ي وجود دارند كه  پزشكي از راه دور مي تواند اين امكان را فراهم آورد كه ساكنين اين مناطق از خدمات بهداشتي درماني موجود در مراكز درماني پيشرفته استفاده كنند. از آنجايي كه انجام معاينات باليني در تصميم گيري جهت تشخيص و درمان بيماران از اهميت ويژه اي برخوردار است، براي ارائه خدمات از طريق پزشكي از راه دور نياز به اثبات قابل اعتماد بودن اين معاينات وجود دارد.

لذا در اين مطالعه به بررسي توافق معاینات شكم بیماران با استفاده از سیستم پزشکی از راه دور با معاینه از طریق بالین در بیمارستان مسیح دانشوری پرداختيم. دو روش معاينه از راه دور و بر بالين براي بيماراني كه به صورت تصادفی انتخاب ميشدند و فرم رضايت نامه كتبي را امضا ميكردند انجام شد. براي انجام معاينات، پزشكي كه بر بالين بيمار حضور داشت معاينات بيماران شامل مشاهده و سمع ولمس را براي پزشك از راه دور انجام ميداد. پزشك از راه دور به طور همزمان از طريق ويدئو كنفرانس معاينات پزشك اول را مشاهده و سمع ميكرد و نتايج معاينات را در پرسشنامه اي ثبت ميكرد. در مرحله بعد پزشك از راه دور خود بر بالين بيماران حاضر ميشد ومجددا معاينات شكم را انجام ميداد و در پرسشنامه ديگري ثبت ميكرد.

چهل وهفت بيمار وارد مطالعه شدند كه 22 متغير(معاينه) براي هر بيمار مورد مطالعه قرار گرفت . از میان 22 متغیر مورد بررسی 20 مورد(90.9%) توافق عالي(کاپا بین 0.8-1)بین معاینه از راه دور ونزدیک وجود داشت. مطالعه حاضر نشان ميدهد دو روش معاينه شكم (تله مديسين و بر بالين بيماران )داراي توافق بالايي ميباشد كه اين مسئله ميتواند با اثبات قابليت اطمينان به معاينات از راه دور باعث همكاري بيشتر پرسنل مراقبت هاي پزشكي و در نتيجه افزايش پتانسيل  گسترش سيستم پزشكي از راه دور شود.

گزارش مورد