مقاله مروری


مروری بر نیرومندسازی پس فعالی و تأثیر آن بر پیامدهای عملکرد حرکتی

زهرا قهرمانی

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 2 (1401), 1 August 2022,
https://doi.org/10.22037/soren.v3i2.43731

پاسخ عضله به محرک­های ارادی یا القا شده الکتریکی توسط سابقه انقباضی آن تحت تأثیر قرار می­ گیرد. خستگی بارزترین اثر انقباض است که بوسیله ناتوانی عضله در تولید سطح نیروی موردانتظار منعکس می­شود. با این حال، خستگی می­تواند همراه با نیرومندسازی پس ­فعالی (PAP) باشد که برای بهبود عملکرد عضلانی، به ویژه در تمرینات استقامتی و فعالیت­های سرعتی و قدرتی به ­کار گرفته می ­شود. تعدادی از مطالعات اخیر اصول PAP را در عملکرد حرکتی کوتاه­ مدت بکار برده ­اند، همانطور که از آن بعنوان پایه و اساسی برای تولید بلندمدت تغییرات عصبی عضلانی از طریق تمرینات پیچیده بهره برده ­اند. تمرین پیچیده استراتژی تمرینی است که شامل اجرای یک تمرین مقاومتی سنگین (HRE) قبل از انجام یک حرکت انفجاری با ویژگی­های بیومکانیکی مشابه است که به عنوان یک جفت پیچیده نامیده می­شود. اختلافات میان نتایج مطالعات مختلف تا حدی به دلیل تفاوت در روش­شناسی و طراحی، حالت و شدت HRE، طول فاصله استراحت در و بین جفت­های پیچیده، نوع فعالیت انفجاری، سابقه تمرینی و ماهیت متغیرهای وابسته است. اما واضح است تحقیقات بیشتری برای روشن شدن اهمیت عملکردی PAP به ­ویژه اثربخشی تمرین پیچیده در ایجاد سازگاری عصبی عضلانی طولانی­ مدت موردنیاز است. عملکرد بهینه زمانی رخ می­دهد که خستگی کاهش یافته، اما اثر نیرومندسازی همچنان وجود دارد. PAP با استفاده از انقباضات تکانه الکتریکی القا شده نشان داده شده و به فسفوریلاسیون زنجیره ­های سبک تنظیم ­کننده میوزین نسبت داده شده است که اکتین و میوزین را نسبت به +Ca2 حساس­ تر می­کند. با این حال، اهمیت PAP برای کاربرد عملکرد به خوبی ثابت نشده است. این مطالعه مروری به بررسی مطالعات مختلف برای درک بهتر اثر PAP بر عملکرد حرکتی پرداخته است.

اصیل/تحقیقاتی


بررسی همبستگی بین گروه خونی ABO و عوارض جانبی دوز اول و دوم واکسیناسیون کووید 19: یک بررسی مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سجاد توکلی, فرید مرادیان, عاطفه سبحانی, محمد رستمی نژاد

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 2 (1401), 1 August 2022,
https://doi.org/10.22037/soren.v3i2.42873

سابقه و هدف: گسترش سریع جهانی کروناویروس جدید SARS-CoV-2 منابع مراقبت­های بهداشتی را تحت فشار قرار داد و باعث شد واکسن‌های کووید-19 به سرعت برای مقابله با این ویروس معرفی شوند. با توجه به این راه‌­اندازی و توسعه سریع، نظارت بر عوارض پس از واکسیناسیون ضروری است. از طرفی مشاهده شده است که گروه خونی ABO ممکن است بر عوارض جانبی تجربه شده توسط افرادی که واکسن کووید-19 را دریافت می­کنند، تأثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی همبستگی عوارض جانبی سه نوع واکسن کووید-19 (اسپوتنیک، آسترازنکا و سینوفارم) با گروه­‌های خونی انجام شد.

روش کار: اين پژوهش از نوع مقطعي بود. جامعه پژوهش شامل 420 کارمند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است که هر دو دوز واکسن کووید-19 را دریافت کرده بودند. ارتباط بین گروه خونی با علائم مربوط به واکسیناسیون کووید-19 پس از دوز 1 و 2 با نرم­‌افزار SPSS نسخه 23 در سطح معناداری  0/05 مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته­‌ها: اکثر شرکت‌کنندگان مطالعه مرد (7/58%) بودند و 6/18% با واکسن اسپوتنیک، 1/75% با سینوفارم و 3/6% با آسترازنکا واکسینه شدند. نتایج پژوهش نشان داد که هیچ ارتباط آماری معنی‌داری بین گروه­‌های خونی و عوارض جانبی دوز اول و دوم واکسیناسیون برای هیچ یک از واکسن‌های موردمطالعه وجود نداشت.

نتیجه‌­گیری: واکسیناسیون کووید-19 ممکن است باعث واکنش‌­زایی و بروز علایمی شود. اما، به نظر نمی­رسد که گروه خونی ABO پیش­بینی کننده واکنش­زایی واکسن باشد و هیچ ارتباط معنی‌داری بین گروه‌های خونی و شیوع علائم وجود نداشت.

تدوین بسته آموزشی-تمرینی ویژه افراد با کم توانی ذهنی: تدوین اصول و مبانی تمرین، بهترین نوع تمرینات و جزئیات برنامه تمرینی

علی کاشی, زهرا سرلک, محمد شریعت زاده, زهرا رنجبر

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 2 (1401), 1 August 2022,
https://doi.org/10.22037/soren.v3i2.40480

سابقه و هدف: هدف از اجرای این تحقیق تدوین بسته آموزشی-تمرینی ویژه افراد با کم توانی ذهنی و با تاکید بر تدوین اصول و مبانی تمرین، بهترین نوع تمرینات و جزئیات برنامه تمرینی این افراد بود. 

روش کار: در این تحقیق که با حمایت مالی و به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شد، محققین اقدام به تدوین بسته آموزشی تمرینی ویژه این افراد نموده و این بسته را بر روی دانش آموزان 18-7 ساله با کم توانی ذهنی اجرا و نقاط قوت و ضعف تمرینات را مشخص و اقدام به تکمیل بسته آموزشی تمرینی برای ارائه به جامعه نمودند. اعضاء گروه نمونه 36 دانش آموز با کم توانی ذهنی مشغول به تحصیل در یک مدرسه استثنائی شهر تهران بودند.

یافته­ها: محققین پس از مطالعه و مرور تحقیقات انجام شده 12 اصول زیربنایی تمرین ورزشی در افراد با کم توانی ذهنی را تدوین نموده و بهترین شیوه تمرین ورزشی در این افراد را تمرینات ادراک عمل و شناختی، توسعه عملکرد عضلانی، توسعه مهارتهای روانی اجتماعی، توسعه آمادگی جسمانی و رشد مهارتهای حرکتی، توسعه فعالیت بدنی، ورزش تخصصی، تمرینات هوازی، تمرینات انعطاف پذیری، برنامه های تمرین کاهش وزن و تمرینات تعادلی گزارش نمودند.

نتیجه گیری: این خطوط راهنما برای فعالیت بدنی و تمرین افراد با کم توانی ذهنی ارائه شده و پیشنهاد می شود تا مربیان و متخصصان حوزه علوم ورزشی این تمرینات را به عنوان یک راهنمای  جامع برای تمرین این افراد استفاده نمایند.

تاثیر رسانه های اجتماعی بر بازاریابی ورزشی

عبداله مهدوی, سیده طاهره موسوی راد

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 2 (1401), 1 August 2022,
https://doi.org/10.22037/soren.v3i2.43967

سابقه و هدف: این تحقیق مصرف­ کنندگان علاقمند به هر یک از فعالیتهای ورزشی و مصرف محصولات ورزشی را مورد بررسی قرار می­دهد. هدف اصلی این مطالعه درک چگونگی تغییر و تحول بازاریابی ورزشی از زمان اجرای بازاریابی رسانه های اجتماعی، تعیین تاثیر رسانه­ های اجتماعی در بازاریابی ورزشی و تجزیه و تحلیل بازاریابی رسانه های اجتماعی و بازاریابی سنتی در دیدگاه مصرف­ کنندگان و استفاده کنندگان توییتر است.

روش کار: سوالات بر اساس پیشینه علمی و چارچوب مفهومی در بررسی ادبیات ایجاد شده است. یک نظرسنجی کمی برای نمونه مربوطه طراحی شد تا مشخص شود آیا یافته­ های قبلی در مورد موضوعات اعتماد مصرف­ کننده و تعامل بین برندها و مصرف­ کنندگان با نتایج جمع­آوری­شده از نظرسنجی متمرکز بر بازاریابی ورزشی و بازاریابی رسانه های اجتماعی هم­راستا است یا خیر.

یافته­ ها: نتایج این تحقیق نشان داد که رسانه‌های اجتماعی تأثیر فزاینده‌ای بر نحوه تبلیغ برندهای ورزشی محصولات خود و نحوه انجام تلاش‌های بازاریابی بیشتر و بیشتر در رسانه‌های اجتماعی و بازاریابی آنلاین داشته‌اند. این تحقیق همچنین نشان داد که بازاریابی سنتی دارای یکپارچگی و اعتبار بالاتری در دیدگاه­ های مصرف­کنندگان است، به این معنی که مصرف­ کنندگان به بازاریابی سنتی بیش از بازاریابی رسانه های اجتماعی اعتماد دارند. مصرف‌کنندگان همچنین بازاریابی رسانه‌های اجتماعی را تعاملی‌تر می‌دانند و بیشتر با برندهایی که دوست دارند و در فیدهای رسانه‌های اجتماعی خود می‌بینند، تعامل بیشتری دارند تا با رسانه‌های بازاریابی سنتی.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که اعتبار بازاریابی سنتی نسبت به اعتبار بازاریابی رسانه‌های اجتماعی تأثیر معناداری بر تعامل با سایت‌های رسانه‌های اجتماعی دارد.

ارتباط بین سبکهای رهبری مربیگری با تعهد ورزشی بازیکنان اسکواش استان تهران

مصطفی فلاحی, الهام سعیدی, مهدی کهندل, مهدی حسینی

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن), دوره 3 شماره 2 (1401), 1 August 2022,
https://doi.org/10.22037/soren.v3i2.44372

سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین سبک­های رهبری مربیگری با تعهد ورزشی بازیکنان اسکواش استان تهران بود.

روش کار: جامعه آماری این تحقیق را 200 نفر ورزشکار اسکواش منتخب تشکیل دادند که در سال 1392 به رقابت می­پرداختند. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس، تعداد 110 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و به منظور جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (چالادوری و صالح 1978) و تعهد ورزشی (اسکانلان و همکاران1993) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و همچنین از آزمون استنباطی کالموگروف–اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید.

یافته­ ها: ارتباط معنی­ داری بین سبک­های تمرین و آموزش، آمرانه، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با تعهد ورزشی مشاهده شد (05/0P<).

نتیجه­ گیری: مربیان ورزشی برای ایجاد و اجرای هر چه بهتر استراتژی­های جذب، حفظ و نگهداری ورزشکاران، باید به اولویت عوامل سبک­های رهبری و تعهد ورزشی ورزشکاران اسکواش توجه ویژه­ای داشته باشند و میزان ارتباط موجود بین این عوامل را در طراحی فعالیت­های خود مدنظر قرار دهند.

مقدمه: امروزه در دنياي كسب و كار، هوش عاطفي به عنوان ابزاري براي سنجش موفقيت سازمان و كاركنان معرفي مي‌شود لذا هدف از اين تحقيق بررسي رابطه‌ي بين هوش عاطفي با نفوذ مؤثر مديران تربيت بدني استان اصفهان بود.

روش بررسی: در یک تحقیق توصیفی-پیمایشی 60 نفر از مدیر عاملان و 120 نفر از مديران تربيت بدني استان اصفهان با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب گرديدند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، دو پرسشنامه استاندارد هوش عاطفي بار- آن با 90 سوال و پرسشنامه نفوذ مؤثر راجرز پيتر و آرنولد با 96 سوال بود. پرسشنامه هوش عاطفي مولفه‌هاي ميان فردي، بين فردي، مديريت فشار، انطباق‌پذيري و خلق عمومي را مورد بررسي قرار داد و ضريب پايايي ان از طريق شاخص آلفاي کرونباخ 949/0 گزارش شد. در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از ویرایش 18 نرم افزار spss تحلیل شده است.

یافنه ها: يافته‌هاي تحقيق نشان داد که بين هوش عاطفي و نفوذ مؤثر مديران رابطه معناداري مشاهده گرديد (473/0=r) و (01/0p>). اين تحقيق بر اساس مدل رگرسيون نشان داد با افزايش هوش عاطفي ميزان نفوذ مؤثر نيز افزايش مي‌يابد. اين همبستگي مثبت و معني‌دار، در تمام ابعاد هوش عاطفي نمود داشت.

بحث و نتیجه گیری:  با توجه به نتایج این تحقیق هر چه مدير عاملان از هوش عاطفي بالاتري برخوردار باشند، ميزان نفوذ آنان بر کارکنان بيشتر است.