جزئیات نویسندگان

gheisar, shervin, كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن ، دانشكده روانشناسي, ایران