مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ه

هاشمیان, کیانوش, دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

و

وهاب زاده, عارف, ستاد مبارزه با مواد مخدر
وکیلی, پریوش (ایران)
وکیلی, پریوش, استادیار مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
وکیلی, پریوش, استادیار مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد واحد، رودهن، ایران
واشقانی فراهانی, مریم, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران
واعظی, کبری, کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
وثوق مقدم, عباس, استادیار پزشکی اجتماعی، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران، ايران
وحیدنیا, نرگس, کارشناسی¬ارشد مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ودادهیر, ابوعلی, دانشیار مردم شناسی و مطالعات سلامت، گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
وزیری, شهرام, دانشیار روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

ی

یونسی, منیژه, کارشناس ستاد گسترش شبکه، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
یکه فلاح, مریم, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
یعقوبی مقدم, بهناز,

ک

کلهرنیا گل کار, مریم, استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
کلانتری, بهزاد, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, ​مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
کلاهی, علی اصغر, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
کلاهی, علی اصغر, دانشيار پزشكي اجتماعي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
کماسی, سعید, کارشناسی ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
کمری, مهدی, معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کچویی, محسن, دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)

176 - 200 (658)    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>