مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ق

قربانیان, الهام, کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
قزلسفلو, مهدی, استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
قزلسفلو, مهدی, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
قزلسفلو, مهدی, استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

ك

كلاهي, علي اصغر, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ل

لاغوثی, دل آرا, متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
لاغوثی, رحیمه, کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی ، دانشگاه تبریز، ، تبریز ، ایران (ایران)

م

مقدم نوری, مریم, کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مقدم زاده, علی, استادیار سنجش و انداره گیری، گروه روان شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مقدس فر, تارا, دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
ملک پور, مجید, کارشناس معاونت تحقیقات و فنآوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ملکی, محمدرضا, دانشیار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
ممتاز منش, نادر, استادیار اطفال، بیمارستان لقمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
منشئی, غلامرضا, دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (ایران)
منشئی, غلامرضا, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
منصور, لادن, مربی گروه مشاوره، کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
منصور, لادن
مهدی زاده هنجنی, هانیه, دانشجوی دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران
موفق, پروانه, دانشجوی کارشناسی ارشد MPH، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران (ایران)
مولوی, ملیحه, دستیار رشته پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
موتابی, فرشته, دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
موحدزاده, بهرام, استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
موسوی, هدی سادات, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران
موسی زاده, نصیبه, کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
میلانی, علی,

51 - 75 (605)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>