ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای سلامت اجتماعی Community Health داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

راهنمای نویسندگان

الزمات پذیرش مقالات (خیلی مهم)

راهنمای نويسندگان مقالات مجله سلامت اجتماعی بر اساس معاهده‌ی تهران

دسترسی به همه مقالات چاپ شده در وب سایت مجله رایگان می باشد ولی بخشی از هزینه های بررسی و انتشار دریافت می شود.

  برای آگاهی از هزینه، نحوه واریز و تخفیفات به لینک الزامات پذیرش مقالات مراجعه فرمائید

 

متن کپی رایت

تائید و واگذاری حق مولفین:

سردبیر محترم مجله سلامت اجتماعی

با سلام و احترام

بدینوسیله مقاله با عنوان " .........." و کد 00000 مورد تائید اینجانبان امضاء کنندگان زیر می باشد. نویسندگان تائید می کنند که:

 این مقاله حاصل کار پژوهشی اینجانبان بوده و در انجام تحقیق و نوشتن مقاله تمام اصول اخلاقی پژوهش و شرکت کنندگان در تحقیق را رعایت کرده ایم.

  1. این مقاله قبلاً در هیچ مجله ای چاپ نشده، در دست بررسی مجله دیگری قرار نداشته و بطور همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا زمانی که در دست بررسی مجله سلامت اجتماعی می باشد، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  2. همه نویسندگان شرایط نویسنده بودن را داشته و حق نویسندگی افراد دیگری ضایع نشده است و هیچگونه تعارض منافع در مورد این مقاله وجود ندارد.
  3. همه نویسندگان تمام قسمت های مقاله را خوانده و جایگاه خود را در لیست نویسندگان تائید می نمایند.

 

  نام نویسندگان به ترتیب قرار گیری در مقاله و مشخص کردن نویسنده مسئول

 درج تاریخ،  شماره تلفن و ایمیل دانشگاهی هر یک از نویسندگان - ایمیل نویسنده مسئول در صورت داشتن موقعیت دانشگاهی باید ac.ir باشد.

 انطباق ایمیل با Affiliation  هر نویسنده

 این نامه باید توسط خود همه نویسندگان با نوشتن نام و نام خانوادگی امضاء شود. بهتر است یک فرم واحد بوسیله همه نویسندگان امضاء شود، ولی در صورت عدم امکان، ارسال فرم های فردی هم پذیرفته می شود. نامه (نامه ها) یا اسکن با کیفیت واضح و با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول ارسال شود.