ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای سلامت اجتماعی داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

متن کپی رایت

اظهار نامه: این اظهار نامه در زمان سابمیت مقاله ظاهر می شود که با زدن تیک سابمیت کننده آن را تائید می کنند. 

بدینوسیله اظهار می نمائیم که:

  •  این مقاله حاصل کار پژوهشی اینجانبان بوده و در انجام تحقیق و نوشتن مقاله تمام اصول اخلاقی پژوهش و شرکت کنندگان در تحقیق را رعایت کرده ایم.
  • این مقاله قبلاً در هیچ مجله ای چاپ نشده، در دست بررسی مجله دیگری قرار نداشته و بطور همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا زمانی که در دست بررسی مجله سلامت اجتماعی می باشد، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  • همه نویسندگان شرایط نویسنده بودن را داشته و حق نویسندگی افراد دیگری ضایع نشده است و هیچگونه تعارض منافع در مورد این مقاله وجود ندارد.
  • تمام قسمت های مقاله را خوانده و جایگاه خود را در لیست نویسندگان تائید می نمائیم.
  • الزامات پذیرش مقاله را در سایت مجله مطالعه و مفاد آن را می پذیریم.

 علاوه بر این فایل کپی رایت دانلود و پس از امضاء اسکن شده و با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول به ایمیل مجله (chj@sbmu.ac.ir) ارسال شود. همچنین فایل اسکن شده بصورت فایل مکمل در سایت مجله آپلود شود. این دو کار در زمان سابمیشن مقاله الزامی نیست و تا دریافت اولین پاسخ از مجله فرصت وجود دارد.

دانلود فایل کپی رایت