تاثیر هشت هفته تمرینات تی آر ایکس بر شدت درد، کیفیت زندگی و استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی