تشریح در طب دوران تمدن اسلامی و شیوه‌های دستیابی به دانش آن