نقش گیاهان در درمان بيمارهای انساني بين كرمانج‌هاي خراسان