بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‌یی مبتنی بر تعالیم اسلامی بر شاخص‌های درد مزمن و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا