Paparidis, S., E. Spartalis, E. Mavrigiannaki, N. Ferakis, K. Stravodimos, G. Tsourouflis, D. Dimitroulis, and N. I. Nikiteas. “Record and Appraisal of Endophytic Tumor Localization Techniques in Minimally Invasive Kidney-Sparing Procedures. A Systematic Review”. Urology Journal, Vol. 19, Apr. 2022, p. 7056, doi:10.22037/uj.v19i.7056.