Paparidis, S., Spartalis, E., Mavrigiannaki, E., Ferakis, N., Stravodimos, K., Tsourouflis, G., Dimitroulis, D. and Nikiteas, N. I. (2022) “Record and Appraisal of Endophytic Tumor Localization Techniques in Minimally Invasive Kidney-Sparing Procedures. A Systematic Review”, Urology Journal, 19, p. 7056. doi: 10.22037/uj.v19i.7056.