Tianfu, Ding, Xiao Bo, Zeng Xue, Liang Lei, Ji Chaoyue, and Li Jianxing. 2023. “Study of Temperature Changes Around Fibres in Super Pulse Thulium Fibre Laser in Vitro Lithotripsy”. Urology Journal 20 (02):96-101. https://doi.org/10.22037/uj.v20i02.7326.