zhang, cheng-jing, Song Xue, Ren-Fu Chen, Zhen Song, Jun-Qi Wang, Ru-Min WEN, Huan Cheng, and Ke-Yu Gao. 2022. “Ureteroscopic Lithotripsy in Reverse Trendelenburg Position and Intraoperative Furosemide”. Urology Journal 19 (July), 7163. https://doi.org/10.22037/uj.v19i03.7163.