Li, Xinfei, Kunlin Yang, Weijie Zhu, Yuke Chen, Yang Yang, Peng Zhang, Juan Wu, Pengjie Wu, Shiliang Wu, Xuesong Li, and Liqun Zhou. 2021. “The Whitaker Test in the Follow-up of Complex Upper Urinary Tract Reconstruction: Is It Clinical Useful or Not”. Urology Journal 19 (01):56-62. https://doi.org/10.22037/uj.v19i01.6277.