Jiang, Weixing, Hongzhe Shi, Lianyu Zhang, Jin Zhang, Xingang Bi, Dong Wang, Li Wen, Changling Li, Jianhui Ma, and Jianzhong Shou. 2020. “Responses to Targeted Therapy Among Organs Affected by Metastasis in Patients With Renal Cell Carcinoma Are Organ-Specific”. Urology Journal 18 (05), 512-18. https://doi.org/10.22037/uj.v16i7.6129.