Li, shoubin, Yi Jia, Chunhong Yu, Helong Xiao, Liuxiong Guo, Fuzhen Sun, Dong Wei, Panying Zhang, Jingpo Li, and Junjiang Liu. 2020. “Influences of Different Operative Methods on the Recurrence Rate of Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer”. Urology Journal 18 (04), 411-16. https://doi.org/10.22037/uj.v16i7.5965.