Deng, Tuo, Xiaolu Duan, Zihao He, Zhijian Zhao, and Guohua Zeng. 2020. “Association Between 5-Alpha Reductase Inhibitor Use and The Risk of Depression: A Meta-Analysis”. Urology Journal 16 (7), 5866. https://doi.org/10.22037/uj.v16i7.5866.