Li, Yong-Zhi, Ben-Kang Shi, Jing-Yu Li, Xing-Wang Zhu, Jia Liu, and Yi-Li Liu. 2020. “Role of P-ERK1/2 in Benign Prostatic Hyperplasia During Hyperinsulinemia”. Urology Journal 16 (7), 5694. https://doi.org/10.22037/uj.v16i7.5694.