Xu, Bin, Minhao Zhang, Chunhui Liu, Can Wang, Zonghao You, Yali Wang, and Ming Chen. 2020. “Association of Long Non-Coding RNA MEG3 Polymorphisms and Risk of Prostate Cancer in Chinese Han Population”. Urology Journal 16 (7), 5585. https://doi.org/10.22037/uj.v16i7.5585.