Zhang, Xiaobo, Jie Gu, Xiong Chen, Yuanqing Dai, Mingquan Chen, Sheng Hu, Zhenyu Liu, and Dongjie Li. 2020. “Single Percutaneous Tract Combined With Flexible Nephroscopy in the Management of Kidney Stones 2-4 Cm: Better Options of Treatment Protocols”. Urology Journal 16 (7). https://doi.org/10.22037/uj.v0i0.5427.