Li, Wenfeng, Yuansheng Mao, Chao Lu, Yufei Gu, Xin Gu, Bao Hua, and Weixin Pan. 2020. “Role of Sexual Intercourse After Shockwave Lithotripsy for Distal Ureteral Stones: A Randomized Controlled Trial”. Urology Journal 17 (2):134-38. https://doi.org/10.22037/uj.v17i2.5400.