Tian, Ye, Xiushu Yang, Guangheng Luo, Yandong Wang, and Zhaolin Sun. 2020. “Initial Prospective Study of Ambulatory MPCNL on Upper Urinary Tract Calculi”. Urology Journal 17 (1), 14-18. https://doi.org/10.22037/uj.v0i0.4828.