Jiang, Kehua, Kun Tang, Haoran Liu, Hua Xu, Zhangqun Ye, and Zhiqiang Chen. 2019. “Ascorbic Acid Supplements and Kidney Stones Incidence Among Men and Women: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Urology Journal 16 (2):115-20. https://doi.org/10.22037/uj.v16i2.4275.