Ding, Renyu, Xiaoxia Li, Xiaojuan Zhang, Zhidan Zhang, and Xiaochun Ma. 2019. “The Epidemiology of Symptomatic Catheter-Associated Urinary Tract Infections in the Intensive Care Unit: A 4-Year Single Center Retrospective Study”. Urology Journal 16 (3):312-17. https://doi.org/10.22037/uj.v16i3.4256.