Paparidis, S., Spartalis, E., Mavrigiannaki, E., Ferakis, N., Stravodimos, K., Tsourouflis, G., Dimitroulis, D., & Nikiteas, N. I. (2022). Record and Appraisal of Endophytic Tumor Localization Techniques in Minimally Invasive Kidney-Sparing Procedures. A Systematic Review. Urology Journal, 19, 7056. https://doi.org/10.22037/uj.v19i.7056