Kolodziej, A., Krajewski, W., Dolowy, L., & Hirnle, L. (2015). Urinary Tract Endometriosis. Urology Journal, 12(4), 2213–2217. https://doi.org/10.22037/uj.v12i4.2838