[1]
Paparidis, S., Spartalis, E., Mavrigiannaki, E., Ferakis, N., Stravodimos, K., Tsourouflis, G., Dimitroulis, D. and Nikiteas, N.I. 2022. Record and Appraisal of Endophytic Tumor Localization Techniques in Minimally Invasive Kidney-Sparing Procedures. A Systematic Review. Urology Journal. 19, (Apr. 2022), 7056. DOI:https://doi.org/10.22037/uj.v19i.7056.