1.
خورشیدیع, عینیا, صباغم, سوریح. نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 1 جولای 2015 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];3(1):42 -35. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/9317