1.
ملکوتیان م, یغمائیان ک, جعفری منصوریان ح, علیزاده م, جعفری مدرک م. بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 28 ژوئن 2015 [ارجاع شده 22 می 2024];3(1):24-15. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/9292