1.
طاهری تنجانی پ, عینی ا, اکبرپور س, سوری ح. بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 2 مارس 2015 [ارجاع شده 26 فوریه 2024];2(4):313-20. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8398