1.
نقاب م, طایفه رحیمیان ج, جهانگیری م, کریمی ع, نصیری قا, آقا بیگی م, حسن زاده ج, دشت بش پونک س, صفائیان آ. ارزیابی سمیت خونی بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و هگزان نرمال در کارگران در صنایع پتروشیمی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 2 مارس 2015 [ارجاع شده 25 ژوئن 2024];2(4):293-302. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8396