1.
مسعودی نژاد م, اسلامی ا, خشیج م. حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 2 مارس 2015 [ارجاع شده 20 می 2024];2(4):265-72. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8391