1.
ملک پور ف, محمدیان ی, ملک پور ع. بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی رانندگان تاکسی در رانندگی با نگرش به ایمنی در رانندگی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 3 ژانویه 2015 [ارجاع شده 1 مارس 2024];2(3):204-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7823