1.
مختاری عم, صمدی س, حاتمی سا, جلیلیان ح, خانجانی ن. میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 20 دسامبر 2014 [ارجاع شده 23 جولای 2024];2(3):209-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7742