1.
رحیمی ف, احمدی م, روستا ف, علوی مجد ح, والیانی م. تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 20 دسامبر 2014 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];2(3):180-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7737