1.
نقابم, امیریف, مویدیر, حسینیسی. بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 17 سپتامبر 2014 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];2(2):140-7. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7065