1.
رضازادهج, علوی نیاس, کاویانیا, جباریص, گنجیر. ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی. Irtiqa imini pishgiri masdumiyat [اینترنت]. 17 سپتامبر 2014 [ارجاع شده 3 آگوست 2021];2(2):124-32. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7056