1.
جعفری م, حورفراست غ, صالح پور س, خداکریم س, حیدرنژاد ن. مقایسه همبستگی شاخص ­های استرس گرمایی دمای تر گویسان ، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 25 ژوئن 2014 [ارجاع شده 27 فوریه 2024];2(1):55-64. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/6475