1.
علیان زاده ش, کاشی گ, خضری سم, ماشینچیان مرادی ع. بررسي حذف فلوراید از آب آشاميدني به روش الکتروکواگولاسیون: رآكتور ناپيوسته. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 24 ژوئن 2014 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];2(1):47-54. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/6473