1.
عدل ج, دهقان ن, عباس زاده م. اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 24 ژوئن 2014 [ارجاع شده 25 می 2024];2(1):39-46. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/6472