1.
اکبری ه, صاحب الزمانی م, سیداحمدی م. همه‌گیرشناسی آسیب‌های والیبال در ایران و راهکارهای پیشگیری: مطالعه مروری. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 29 آوریل 2023 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];10(4):303-290. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/38885