1.
منافی م, شجاع الدین سصا, سلیمان فلاح م. مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 25 دسامبر 2022 [ارجاع شده 29 فوریه 2024];10(3):261-48. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/38537